Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. rugsėjo 18 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo stebėsena


Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita  
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaita
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaita
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaita 

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2015 m. ataskaita 
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2014 m. ataskaita
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaita
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2012 m. ataskaita /Priedas/

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2011 m. ataskaita /Priedas/
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2010 m. ataskaita /Priedas
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2009 m. ataskaita  


 


 

Patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas

   2013 metais Raseinių rajono savivaldybės administracija inicijavo projekto „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ įgyvendinimą. Viena iš šio projekto veiklų buvo Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano atnaujinimas. 2013 m. liepos 18 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Raseinių raj. savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ (Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-016) finansavimo ir administravimo sutartis, kuriai finansavimas buvo skirtas pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (VP1-4.2-VRM-02-R) įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

   2014 m. spalio 16 d. buvo pasirašyta konsultavimo paslaugų dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano (toliau – plėtros planas) atnaujinimo sutartis su viešųjų pirkimų konkurso laimėtoju UAB „Eurointegracijos projektai“. Atnaujinamo plėtros plano projektas kartu su konsultantais buvo rengiamas nuo 2014 m. spalio  iki 2015 m. vasario mėn.

   Atnaujintas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginis planas buvo patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37.

   Atnaujintame plėtros plane išliko ta pati 2008 m. suformuota rajono vizija:

Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti.

   Taip pat buvo atnaujinti/ pakoreguoti 4 plėtros plano prioritetai, 12 tikslų, 26 uždaviniai ir 158 priemonės.

  
  Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano atnaujinimas
 

   2013 m. liepos 18 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-016 „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartis, kuriai finansavimas buvo skirtas pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.
    Įgyvendinant projektą buvo parengtas Raseinių rajono AIE naudojimo plėtros veiksmų planas – studija ir šiuo metu pagal parengtą minėtą veiksmų planą – studiją yra numatyta atnaujinti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą.
    2014-10-16 buvo pasirašyta konsultavimo paslaugų dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano atnaujinimo sutartis su viešųjų pirkimų konkurso laimėtoju UAB „Eurointegracijos projektai“.
    2014-11-18 ir 2014-11-21 Savivaldybės Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius organizavo pasitarimus dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano (toliau – strateginis plėtros planas) priemonių atnaujinimo, kuriuose dalyvavo institucijų, atsakingų už šių priemonių įgyvendinimą, atstovai. Susitikimų metu buvo peržiūrėtos plėtros plano priemonės (planuojamos vykdyti veiklos,  projektai, vykdymo terminai, atsakingos institucijos) ir pateikti pasiūlymai bei pastabos, kurias priemones reikėtų pakoreguoti ar įtraukti naujai į atnaujinamą strateginį plėtros planą.
   2014-12-17 buvo pristatyta atnaujinamo Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. Strateginio plano parengta Raseinių rajono aplinkos analizė bei gyventojų apklausos ataskaita.
   2015-01-06 vyko Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Strateginės plėtros komisijos posėdis, kurio metu buvo aptarti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano prioritetai, tikslai ir uždaviniai. Posėdžio metu buvo papildytas III prioritetas, kitus prioritetus paliekant tokius, kokie buvo patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos (žr. lentelę).
 

2011 m. spalio 11 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1.)TS-202 patvirtinti prioritetai

Naujai suformuluoti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano prioritetai

I Prioritetas. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR VALDYMO TOBULINIMAS

I Prioritetas. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR VALDYMO TOBULINIMAS

II Prioritetas. GYVENIMO KOKYBĖ IR SAUGUMAS

II Prioritetas. GYVENIMO KOKYBĖ IR SAUGUMAS

III Prioritetas. PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO IR PRAMONĖS PLĖTRAI PALANKIOS APLINKOS FORMAVIMAS

III Prioritetas. PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO, PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRAI PALANKIOS APLINKOS FORMAVIMAS

IV Prioritetas. ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA

IV Prioritetas. ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA

  


 

Raseinių kraštas - modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti 

      Vienas iš svarbiausių Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimo etapų - suformuoti viziją, siekiant nubrėžti ilgalaikę rajono Savivaldybės plėtros kryptį, išsiaiškinti kuo mes siekiame tapti po 10-12 metų.

      Darbo grupė, rengianti strateginį plėtros planą, į vizijos kūrimo procesą įtraukė nemažai rajono Savivaldybės gyventojų. Parengtas anketas užpildė, pasiūlymus pateikė 1759 respondentai. Ypač džiugu, šioje apklausoje dalyvavo 1505 moksleiviai, kurių jaunatviškas žvilgsnis, optimizmas, pateikti vizijos komentarai  padėjo geriau suprasti visuomenės poreikius ir atsirinkti tinkamiausius pasiūlymus. Strateginio plano rengimo darbo grupė ir Strateginio planavimo komisija savo posėdžiuose analizavo gautas anketas  ir suformulavo kelis vizijos apibrėžimo variantus. Balandžio 24 d. rajono Savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės vizija iki 2020 metų - Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti.

      Kiekvienas šio skambaus apibrėžimo žodis turi savo paaiškinimą. Vizijos elementus - modernus Rytų ir Vidurio Europos - galime argumentuoti tuo, kad mūsų rajonas prisidės prie bendros Kauno regiono plėtros vizijos (ji skamba taip: Kauno apskritis - modernus Rytų ir Vidurio Europos žinių ekonomikos regionas, europinis mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų, kultūros bei turizmo centras ), taip pat yra nurodoma tikslinė teritorija, kurioje siekiame išgarsinti savo kraštą.

      Vizijos elementas „piligrimystės centras“ yra esminis, nurodantis pagrindinę mūsų rajono Savivaldybės plėtros kryptį, susietą su viena iš ryškiausių stiprybių. Šiluva - tai vieta, kur pirmą kartą Europoje buvo pripažintas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas (1608 m.). Šis miestelis yra svarbi Lietuvos piligrimystės kelio dalis, vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų, todėl šiuo pasakymu siekiame įsigilinti į dvasines vertybes, formuoti gero, svetingo, piligrimų laukiančio krašto, įvaizdį.

     Patogus gyventi - pirmiausiai įvertiname, kad mūsų rajonas yra beveik Lietuvos viduryje, geras susisiekimas su Vilniumi, Kaunu, Klaipėda. Iki 2020 metų siekiame sukurti efektyvią, kokybišką ir visiems gyventojams prieinamą švietimo sistemą, visų gyventojų grupių poreikius tenkinančią sveikatos, socialinių, kultūros ir sporto paslaugų infrastruktūrą, modernizuoti inžinerinę vandentvarkos bei kelių infrastruktūrą. 

      Saugus gyventi - mums rūpi viešasis ir privatus gyventojų saugumas, tiek fizine, tiek socialine prasme. Tai sutvarkyta apšvietimo sistema, saugus eismas, efektyvus policijos tarnybų darbas, aukšta socialinių paslaugų kokybė.

     Viliojantis svečiuotis - graži gamta, Šiluva, Maironio tėviškė, Molavėnų piliakalniai, Dubysa ir kitos kultūros bei gamtos vertybės, jų išsaugojimas ir efektyvus panaudojimas turizmo ir rekreacijos reikmėms, gali lemti patrauklų rajono įvaizdį.

     Patrauklus investuoti - siekiame gerinti verslo sąlygas, ypatingą dėmesį atkreipiant į inžinerinės vandentvarkos bei kelių infrastruktūros modernizavimą, tarptautinių savivaldybės ryšių plėtrą. Skatiname plėtoti konkurencingą, aukštesnę pridėtinę vertę rajonui kuriančią pramonę, žemės, žuvininkystės, miškų ir maisto ūkį bei kitus verslus, orientuotus į efektyvų vietos išteklių panaudojimą. Ypač bus skatinamos verslo idėjos, susijusios su piligrimyste (piligrimų viešbučiai, piligrimų kavinės, parduotuvės, piligrimų parkai ir pan.)

      Kiekvienas iš mūsų tiek mokykloje, tiek darbe turėtume siekti, kad mūsų vizija būtų žinoma. Pasitaikius progai - susirinkimuose, seminaruose, kituose renginiuose galime pristatyti savo rajono viziją, paaiškinti jos elementus ir pareklamuoti. O ir savo namuose, prie kavos puodelio pasikvietę svečius iš kitų rajonų ar iš užsienio, didžiuodamiesi galime paminėti, kad mūsų rajono vizija - tapti piligrimystės centru, kad mes siekiame patogiai ir gražiai  gyventi, kad laukiame turistų, investuotojų, kad įvertiname savo rajono gamtos grožį.

      Kitas strateginio rajono plano iki 2020 metų rengimo etapas - suformuoti strateginio plano prioritetus. Šiame procese kviesime dalyvauti ir visus rajono gyventojus. Parinkus prioritetus bus numatomos konkrečios priemonės šio plano įgyvendinimui. Jūsų pasiūlymų ir komentarų dėl strateginio rajono plano iki 2020 metų rengimo laukiame adresu: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyrius, vedėja Indrė Antanaitienė, V. Kudirkos g. 5, 311 kab., Raseiniai, tel. (8 428) 79 596, faks. (8 428) 51 604 arba el. p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt.      RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO RENGIMAS

2007-06-28
Raseinių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros strateginio plano rengimo.

2007-08-22
LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paskelbiamas supaprastintas atviras konkursas konsultavimo paslaugų dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros strateginio plano rengimo, įskaitant esamos būklės analizę, gyventojų nuomonės tyrimą, konsultacijas dėl strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos, plano sutrumpinto varianto-knygos leidybos pirkimui.

2007-10-10
Pasirašyta konsultavimo paslaugų dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros strateginio plano rengimo sutartis su viešųjų pirkimų konkurso laimėtoju VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“, kurie šią paslaugą jungtinės veiklos sutarties pagrindu teikia kartu su VšĮ „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centru“.
Pagrindiniai ekspertai - konsultantai: Jonas Mickus, Eglė Samsonovienė, Vytautas Mickus ir Alvydas Aleksandravičius.

2007-10-26
Suderintas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano regimo grafikas.
Plėtros planas turi būti parengtas iki 2008 m. spalio 10 d.

2007-10-30
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-30 įsakymu Nr.(5.3)A1-825 sudaryta strateginio plano rengimo darbo grupė. Darbo grupės vadovas – Savivaldybės administracijos direktorius Darius Ulickas.

2007-11-06
Įvyko pirmasis Strateginio plano rengimo darbo grupės ir konsultantų susirinkimas. Aptarta strateginio plėtros plano rengimo struktūra, darbų atlikimo eiga ir tvarka.

2007-11-29
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimu Nr. (1.1)TS-271 sudaryta Strateginio planavimo komisija bei patvirtinti komisijos veiklos nuostatai.

2007-12-06
Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės, Strateginio planavimo komisijos bei konsultantų susirinkimas-seminaras.

2007-12-28
Raseinių rajono savivaldybės mero 2007-12-28 potvarkiu Nr.(2.6)M-171 sudarytas strateginio plano rengimo pogrupis, siekiant pritraukti ekonominius bei socialinius partnerius, kurie teiktų informaciją, pasiūlymus bei pastabas dėl rengiamo Raseinių rajono savivaldybės plėtros strateginio plano.

2008-01-28
Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės ir konsultantų susirinkimas. Aptarti klausimai, susiję su atliekama esamos Raseinių rajono savivaldybės situacijos analize (kokia informacija jau surinkta ir išanalizuota, kokios dar trūksta), pateiktos pastabos ir pasiūlymai.

2008-02-11
Atliekamas gyventojų viešosios nuomonės tyrimas, apklausiant Raseinių rajono savivaldybės gyventojus iš visų seniūnijų bei verslo sektoriaus atstovus.

Tyrimas buvo vykdomas iki 2008 m. kovo 15 d.,  kviečiant Raseinių rajono gyventojus pareikšti savo nuomonę apie esamą Raseinių rajono savivaldybės situaciją, problemas, plėtros galimybes, užpildant anketą (žr. apklausos anketa). 
Gyventojų viešosios nuomonės tyrimo rezultatai.  

2008-02-29
Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės, Strateginio planavimo komisijos  ir konsultantų bendras posėdis. Pristatytas rajono Savivaldybės atliktos esamos situacijos analizės pirminis variantas. Pateiktos pastabos, pasiūlymai, susiję su atliktos analizės pirminiu variantu.

2008-03-20
Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės posėdis dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų vizijos formavimo.
Buvo suformuoti 5 rajono Savivaldybės plėtros vizijos variantai, atsižvelgiant į esamos situacijos analizės metu išskirtas rajono Savivaldybės stiprybes (Raseinių rajono savivaldybė yra patogioje geografinėje padėtyje, garsėja Maironio apdainuotais Dubysos vingiais, Šiluva, Molavėnų piliakalnių kompleksu ir kt.).

2008-04-09

Įvyko Strateginio planavimo komisijos posėdis dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų vizijos formavimo. Posėdžio metu buvo analizuojama vizija (Raseinių kraštas – už Raseinių ant Dubysos tekančios saulės kraštas, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti), kuriai pritarė dauguma apklausoje dalyvavusių (456 iš 1759 respondentų) rajono Savivaldybės gyventojų, bei Raseinių rajono savivaldybės Strateginio plano rengimo darbo grupės suformuota vizija - Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti.


      Strateginio planavimo komisijos narių dauguma pritarė Strateginio plano rengimo darbo grupės suformuotai vizijai, kuri buvo parengta atsižvelgiant į gyventojų apklausos rezultatus, tačiau buvo pasiūlyta vizijos elementą „piligrimystės centras“ perkelti į galą – Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos kraštas, patogus ir saugus gyventi, patrauklus investuoti, viliojantis svečiuotis, piligrimystės centras.
      Tačiau galutinį sprendimą dėl vizijos formuluotės 2008 m. balandžio 24 d. vyksiančiame tarybos posėdyje priims Raseinių rajono savivaldybės taryba, kuriai bus pateikti visi 3 Strateginio planavimo komisijos posėdyje nagrinėti vizijų variantai.


   Vizijos elementų pagrindimas 

Eil. Nr.

Vizijos elementas

Vizijos elemento pagrindimas (argumentai)

1.

Modernus Rytų ir Vidurio Europos

Siekiama prisidėti prie bendros Kauno regiono plėtros vizijos (Kauno apskritis - modernus Rytų ir Vidurio Europos žinių ekonomikos regionas, europinis mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų, kultūros bei turizmo centras ).

2.

Piligrimystės centras

Siekiama skatinti įsigilinti į dvasines vertybes, formuoti krašto, kuriame gyvena geri, svetingi gyventojai, dori, sąžiningi verslininkai, įvaizdį, pritraukiant turistus ir investuotojus. Šiluva - Lietuvos piligrimystės kelio ramstis, vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų. Vieta, kur pirmą kartą Europoje apsireiškė Mergelė Marija (1608 m.) traukia ne tik Lietuvos, bet ir kitų pasaulio kraštų krikščionis.

3.

Patogus gyventi

Siekiant užtikrinti aukštą gyventojų gyvenimo kokybę, turi būti sukurta efektyvi, kokybiška ir visiems gyventojams prieinama švietimo sistema, visų gyventojų grupių poreikius tenkinanti sveikatos, socialinių, kultūros ir sporto paslaugų infrastruktūra, modernizuota inžinerinė vandentvarkos bei kelių infrastruktūra.  Patogi geografinė padėtis.

4.

Saugus gyventi

Turi būti užtikrintas viešasis ir privatus gyventojų saugumas, tiek fizine, tiek socialine prasme (apšvietimo sistema, saugus eismas, policijos tarnybų darbas, socialinių paslaugų kokybė ir pan.).

5.

Viliojantis svečiuotis

Šiluvos, Maironio tėviškės, Molavėnų piliakalnių, Dubysos regioninio parko ir kt. kultūros bei gamtos vertybių išsaugojimas ir efektyvus panaudojimas turizmo ir rekreacijos reikmėms, gali lemti patrauklų įvaizdį Kauno regiono ar net Rytų ir Vidurio Europos kontekste ir stipriai įtakoti rajono ekonominį ir socialinį gyvenimą. Plėtoja turizmo paslaugų kokybė, kaimo turizmas.

6.

Patrauklus investuoti

Siekiama gerinti verslo sąlygas, ypatingą dėmesį atkreipiant į inžinerinės vandentvarkos bei kelių infrastruktūros modernizavimą, tarptautinių savivaldybės ryšių plėtrą. Turimi resursai: patogi geografinė padėtis, geležinkelio stotis. Skatinama plėtoti konkurencingą, aukštesnę pridėtinę vertę rajonui kuriančią pramonę, žemės, žuvininkystės, miškų ir maisto ūkį bei kitus kaimo verslus, orientuotus į efektyvų vietos išteklių panaudojimą.


     2008 m. kovo - balandžio mėn. gyventojai vertino siūlomų vizijų variantus (užpildant lentelę), teikė pasiūlymus ir komentarus dėl vizijos formuluotės.
      Gyventojų vizijų vertinimo rezultatai  


2008-04-24
Savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-134 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vizijos iki 2020 patvirtinimo“ buvo patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės vizija:

     Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti.

2008-05-30
Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės posėdis dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų prioritetų formavimo. Buvo suformuluoti tokie prioritetai: I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas , II. Gyvenimo kokybė ir saugumas, III. Piligriminio turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos formavimas, IV. Žmogaus ir aplinkos santara.

2008-06-02
Įvyko Strateginio planavimo komisijos posėdis.
Atsižvelgusi į rajono Savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-134 patvirtintą viziją, esamos situacijos analizę, suderinamumą su Kauno regiono plėtros planu, kitais dokumentais, Strateginio planavimo komisija suformavo keturis galimus prioritetus, kuriuos pateikė visuomenės vertinimui.   

Siūlomi Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. prioritetai 

 Siūlomi prioritetai

 Apibūdinimas

 

Pastabos, pasiūlymai

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas         

Prioritetas apima žinių visuomenės kūrimą, žmogiškųjų išteklių vystymą, valdymo tobulinimą

 

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas               

 

Prioritetas apima viešųjų paslaugų (švietimo, socialinių, sveikatos, kultūros, sporto, mokinių pavežėjimo ir kt.) vystymą, prieinamumo, ypač kaimo vietovėse, didinimą, saugumo užtikrinimą bei su tuo susijusios infrastruktūros plėtrą

 

III. Piligriminio turizmo, verslo  ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas

Siekiama sudaryti palankias sąlygas verslo, piligriminio, kultūrinio turizmo ir pramonės plėtrai, gyventojų pajamų lygio kilimui

 

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

Prioritetas apima aplinkos apsaugą ir su ja susijusios inžinerinės infrastruktūros plėtrą (šilumos, vandens tiekimo, nuotekų, atliekų tvarkymą ir pan.)

 

 

   Vietinės spaudos, interneto pagalba bei siunčiant raštus rajone veikiančioms įstaigoms, verslininkus vienijančioms organizacijoms, įvairių susitikimų metu Raseinių rajono savivaldybės gyventojai buvo kviečiami iki 2008 m. birželio 19 d. pateikti pasiūlymus dėl  Raseinių rajono plėtros prioritetų.

 

      Gyventojų pateiktų pasiūlymų dėl plėtros prioritetų suvestinė.

     Pasirinktus prioritetus patvirtinus rajono Savivaldybės tarybos sprendimu, bus numatomi tikslai, uždaviniai, konkrečios priemonės Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimui.

2008-06-26
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu  Nr. (1.1)TS-242 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros prioritetų iki 2020 metų patvirtinimo“  buvo patvirtinti  Raseinių rajono savivaldybės plėtros prioritetai iki 2020 metų: 

            1. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas. 
2. Gyvenimo kokybė ir saugumas. 
3. Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas. 
4. Žmogaus ir aplinkos santara.  

2008-06-30
Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės posėdis, kuriame aptarta strateginio plėtros plano prioritetų tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių formavimo eiga. Nutarta kiekvienam prioritetui formuoti atskirą grupę asmenų (kurie kuruoja su prioritetais susijusiais atitinkamas sritis) ir pagal konsultantų pateiktus pasiūlymus parengti pirminį tikslų, uždavinių ir priemonių projektą (pirminį variantą).

2008-07-02
Savivaldybės didžiojoje salėje vyko pasitarimas dėl prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių formulavimo. Daugiau /index.php?2688494626

2008-07-03
Strateginio plano rengimo darbo grupės nariai sudarė  prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių pirminį variantą. Daugiau /index.php?2688494626

2008-07-04
10 val. Savivaldybės mažojoje salėje įvyko prioriteto „Piligriminio turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos formavimas“ tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių pirminį varianto numatymo darbo grupės narių posėdis. Daugiau /index.php?2688494626

2008-07-04
13 val. Savivaldybės mažojoje salėje posėdžiavo darbo grupės nariai, rengiantys prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių pirminį variantą. Daugiau /index.php?2688494626 

2008-07-15
Rajono įstaigoms, organizacijoms, kaimo bendruomenėms išsiųsti raštai, kviečiantys susipažinti su suformuotų tikslų, uždavinių ir priemonių pirminiu variantu, pateikti pastabas, pasiūlymus. Šis kvietimas paskelbtas rajoninėje spaudoje,  Savivaldybės tinklalapyje.

2008-08-05
Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje vyko rajono Savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano projekto (pirminio varianto) pristatymas visuomenei. Pristatyme dalyvavo gana daug rajono gyventojų, taip pat rajono meras Petras Vežbavičius, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Savivaldybės administracijos direktorius Darius Ulickas, Savivaldybės tarybos narys Linas Dargevičius, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, klebonai, kaimo bendruomenių pirmininkai ir įvairių įstaigų atstovai. Daugiau /index.php?4062390877

 

2008-08-27

Įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės susirinkimas. Jame aptarti gauti pasiūlymai dėl Savivaldybės plėtros plano uždavinių, priemonių, pakoreguotas, papildytas priemonių planas.

 

2008-09-05
Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pateikta informacija dėl siūlomo Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano priemonių. Rajono Savivaldybės tarybos nariai diskutavo, pateikė pastabas.

Parengtas Strateginis plėtros plano projektas 2008 m. rugsėjo 25 d. bus teikiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinti. 
2008-09-22

10 val. Savivaldybės trečiojo aukšto salėje įvyko Strateginio plano rengimo darbo grupės susirinkimas. Darbo grupės nariai aptarė parengtą Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros sistemos tvarkos aprašo projektą. Atsižvelgus į darbo grupės narių pasiūlymus, šis tvarkos aprašo projektas pakoreguotas ir bus pateiktas Strateginio planavimo komisijos posėdžiui.

 

2008-09-22  

13.30 val. Savivaldybės trečiojo aukšto salėje įvyko Strateginio planavimo komisijos posėdis. Posėdyje pritarta Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano projektui, kuris spalio mėnesį bus teikiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinti. Taip pat šiame posėdyje pritarta Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros sistemos tvarkos aprašo projektui, kuris reglamentuoja šio plano įgyvendinimo ir priežiūros sistemą, siekiant kontroliuoti, analizuoti ir vertinti plano įgyvendinimo poveikį rajono plėtrai, pagal poreikius papildyti ar koreguoti planą.


2008-10-02 
 

Rajono Savivaldybės II aukšto salėje viešo susirinkimo metu visuomenei pristatyta informacija apie parengtą Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano projektą, informuojant, kad galutinius pasiūlymus galima pateikti iki 2008 m. spalio 29 d.

 

2008-10-30  

Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino  Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą (Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. (1.1)TS-362).

Taip pat buvo patvirtintas ir Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas (Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. (1.1)TS-363).

2008-10-30  

13 val. įvyko Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimo aptarimas – renginys, kurio metu taip pat buvo padėkota visiems dalyvavusiems rengiant rajono Savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą. 

 


Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:09:19
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.