Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. rugsėjo 18 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Raseinių rajono savivaldybės 2021 – 2030 m. strateginis plėtros planas RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 – 2030 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 


   Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas »»» 

   Pasiūlymo dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginio plėtros (veiklos) plano koregavimo forma »»»  

   Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-306 patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 – 2030 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMAS 


   2019 m. birželio 20 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.TS-190 „Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimui”, atsižvelgiant į tai, kad plėtros iki 2020 metų strateginio plano galiojimo laikas baigiasi bei siekiant suplanuoti rajono savivaldybės plėtrą artimiausiu dešimties metų laikotarpiu. Į Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano rengimo procesą kviečiame įsitraukti Raseinių krašto gyventojus, verslo, nevyriausybinių ir kt. institucijų atstovus, seniūnaičius, bendruomenes, socialinius ir ekonominius partnerius bei kitus Raseinių kraštui neabejingus piliečius.

   Daugiau informacijos apie rengiamą Savivaldybės 2021-2030 metų strateginį plėtros planą: 
 
2020-10-12 Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano projektui, pateikus pastabas ir pasiūlymus, pritarė Strateginio planavimo komisija. Pagal gautas pastabas patikslinus plano projektą, parengtas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas “Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo”, kuris teikiamas svarstyti 2020 m. spalio mėn. Savivaldybės tarybos komitetų ir tarybos posėdžių metu. Sprendimo projektą rasite čia »»»
 

2020-10-06 Su plano projektu kviečiame susipažinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojus ir kitus sėkminga Raseinių krašto ateitimi suinteresuotus asmenis. Plano projektą rasite čia »»»

2020-10-06 Socialinių ekonominių partnerių darbo grupė pritaria Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų plėtros plano projektui.

2020-10-02 Plano rengimo darbo grupė aptaria pasiūlymus ir pritaria Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų plėtros plano projektui.

2020-09-29 parengtas Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano projektas ir pateikiamas svarstyti plano rengimo darbo grupei.

2020-09-15 po įvykusio viešo svarstymo (kurį galima rasti čia https://bit.ly/3mv3Q3s), gyventojai dar karta pakviesti pateikti savo pasiūlymus, pastabas iki 2020-09-30. 

2020-09-15 organizuojamas Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano viešas svarstymas su gyventojais (skelbimas pridedamas). Priemonių plano ir svarbiausių investicinių projektų sąrašą rasite čia »»».
 

2020-08-11 Plano rengimo darbo grupė aptaria gautus Raseinių r. sav. seniūnijų gyventojų, socialinių ekonominių partnerių, tarybos narių pateiktus pasiūlymus dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano priemonių.

2020-08-05 Parengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano priemonių plano pirminis projektas ir gautų pasiūlymų suvestinės.

2020-07-08 – 2020-08-01 Raseinių r. sav. seniūnijų gyventojai, socialiniai ekonominiai partneriai, tarybos nariai teikia pasiūlymus dėlRaseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano priemonių.

2020-06-23 Plano rengimo darbo grupės nariai pateikė pasiūlymus dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano priemonių (įskaitant pasiekimo matavimo indikatorių, vykdymo laiką, atsakingą instituciją ar skyrių).

2020-06-22 - 2020-07-07 Įvyko susitikimai su Raseinių rajono savivaldybės 12 seniūnijų gyventojais, dalyvavusiais susitikimuose, dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 – 2030 metų plėtros strateginio plano vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių pristatymo, pasiūlymų aptarimo bei kvietimo aktyviai dalyvauti rengiant strateginio plėtros plano priemonių planą.

2020-06-18 Strateginio plėtros plano rengimo komisija pritarė Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano prioritetų tikslams ir uždaviniams »»»

2020-06-10 Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano prioritetų tikslai ir uždaviniai pristatomi Strateginio plėtros plano rengimo komisijai. 

2020-06-05 Plano rengimo darbo grupė suformuoja Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių ir jų įgyvendinimui skirtų 11 programų pavadinimus pagal prioritetinius tikslus:

 •      Valdymo tobulinimo programa
 •      Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programa
 •      Socialinės atskirties mažinimo programa
 •       Sveikos visuomenės formavimo programa
 •       Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa
 •       Kultūros paveldo išsaugojimo programa
 •      Teritorijų planavimo programa
 •      Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programa
 •      Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto programa
 •      Investicijų programa
 •      Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa.

2020-05-29 Plano rengimo darbo grupė pritarė suformuotiems Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano tikslams ir uždaviniams pagal nustatytus prioritetus ir išsiuntė suderinimui socialiniams ekonominiams partneriams.

2020-05-15, 22 ir 25 Plano rengimo darbo grupės nariai susitikimuose pagal atitinkamas sritis ir prioritetus suformuoja Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano tikslus ir uždavinius.

2020-05-21 Raseinių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-149 “Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano vizijos ir prioritetų patvirtinimo” pritarė suformuotai vizijai ir pririotetams:

Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. plėtros vizija - „Raseinių kraštas – modernus piligrimystės centras, patrauklus gyventi, investuoti ir svečiuotis“.

Prioritetai:

I. Darni aplinka gyventi;

II. Gyva piligrimystė;

III. Sumanus verslas ir ūkis. 

2020-05-08 Strateginio plėtros plano rengimo komisijos posėdyje pritarta suformuotai vizijai „Raseinių kraštas – modernus piligrimystės centras, patrauklus gyventi, investuoti ir svečiuotis” ir prioritetams, kurie teikiami svarstyti Raseinių rajono savivaldybės tarybai.

2020-05-08 Socialinių ekonominių partnerių darbo grupė pritaria suformuotai vizijai ir prioritetams.

2020-05-07 Plano rengimo darbo grupė suformuoja Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. plėtros prioritetus:

PRIORITETAS

SRITYS

I.DARNI APLINKA GYVENTI

Švietimas, sveikata, sportas, socialinis ir fizinis saugumas, jaunimas, vietos bendruomenės ir nvo, valdymo tobulinimas, aplinkosauga, infrastruktūra (keliai, vandentvarka, energetika, pastatai, atliekų tvarkymas ir pan.)

II. GYVA PILIGRIMYSTĖ

Turizmas, komunikacija, rinkodara, kultūra, kultūros paveldas, tarptautinis bendradarbiavimas.

III. SUMANUS VERSLAS IR ŪKIS

Investicijų, vietos verslo skatinimas, žemės ir miškų ūkis, melioracija, darbo vietų kūrimas.

 

2020-05-05 Plano rengimo darbo grupė pritaria Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų plėtros vizijai „Raseinių kraštas – modernus piligrimystės centras, patrauklus gyventi, investuoti ir svečiuotis” ir pradeda prioritetų formavimą.

2020-04-15 Suformuoti vizijos variantai pateikiami visuomenei, kviečiant išsakyti savo nuomonę iki 2020-05-04. Didžioji dalis pritaria vizijai „Raseinių kraštas – modernus piligrimystės centras, patrauklus gyventi, investuoti ir svečiuotis”.

2020-04-14 Plano rengimo darbo grupėje parengiami 2 vizijos variantai: 1 variantas. Raseinių kraštas  – modernus piligrimystės centras, 2 variantas. Raseinių kraštas – modernus piligrimystės centras, patrauklus gyventi, investuoti ir svečiuotis.

2020-03-09 Strateginio plėtros plano rengimo komisijos posėdis. Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų plėtros planui parengtos SSGG, PEST analizės, išvadų, įskaitant atitinkamos srities ekspertų, specialistų pateiktus pasiūlymus, bei Valstybės, regiono, savivaldybės planavimo dokumentų ir kt. teritorijų planavimo dokumentų įvertinimo pristatymas. Prioritetinių  plėtros krypčių ir vizijos formavimo aptarimas.

Daugiau informacijos apie esamos situacijos analizę »»»

2020-03-04 Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų plėtros planui parengtos SSGG, PEST analizės, išvadų, įskaitant atitinkamos srities ekspertų, specialistų pateiktus pasiūlymus, bei Valstybės, regiono, savivaldybės planavimo dokumentų ir kt. teritorijų planavimo dokumentų įvertinimo pristatymas plano rengimo darbo grupėje.

2020-02-13 Susirinkimas su socialiniais ekonominiai partneriais ir plano rengimo darbo grupe dėl esamos situacijos analizės: ekonominė, turizmo ir teritorijų planavimo dalis.

2020-02-12 Susirinkimas su socialiniais ekonominiai partneriais ir plano rengimo darbo grupe dėl esamos situacijos analizės: infrastruktūros, žemės ūkio ir aplinkosauginė dalis.

2020-02-11 Susirinkimas su socialiniais ekonominiai partneriais ir plano rengimo darbo grupe dėl esamos situacijos analizės: švietimo, kultūros, paveldo, sporto ir žmogiškųjų išteklių dalis.

2020-02-10 Susirinkimas su socialiniais ekonominiai partneriais ir plano rengimo darbo grupe dėl esamos situacijos analizės: socialinė, jaunimo užimtumo, saugumo bei viešinimo užtikrinimo dalis. 
 

Paaiškėjo konkurso „Idėjos Raseinių kraštui“ rezultatai »»»

2020-01-21
   Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės nariai patvirtino konkurso „Idėjos Raseinių kraštui“ rezultatus. Išrinktos penkios populiariausios idėjos, kurių autoriams Savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos sprendimu bus paskirti 200 € dydžio apdovanojimai. Kviečiame susipažinti su didžiausio darbo grupės prielankumo sulaukusiomis idėjomis.

Pirmoji idėja – „Raseiniai kukučių sostinė“

   Raseiniuose gimė ir augo iškilus sovietinės sistemos kritikas bei poetas Marcelijus Martinaitis, nebijojęs per mistinę būtybę Kukutį kritikuoti tuomečio politinio režimo. Rašytojo veikla ir kūryba paliko ženklų pėdsaką lietuvių literatūros pasaulyje, tad kodėl gi nepagerbus šios iškilios asmenybės, o turistų nepabandžius privilioti įstabiausiais kukučiais?

Antroji idėja – TIC perkėlimas prie autobusų stoties

  Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras (TIC) yra svarbi institucija tiek Lietuvai, tiek ir pasauliui liudijanti kokius didžiulius turtus gali pasiūlyti mūsų kraštas, todėl svarbu sudaryti kuo geresnes jos veiklos sąlygas. Perkeldami TIC prie stoties padarytume jo veiklą perspektyvesnę ir teikiančią didesnę naudą visuomenei.

Trečioji idėja – daugiafunkcinis Lietuvos turizmo centras Kryžkalnyje

   Kryžkalnis gilias tradicijas turintis kraštas, galintis padėti reprezentuoti visą Lietuvą. Todėl tokio centro atsiradimas būtų aktualus tiek mūsų kraštui, tiek ir visai valstybei.

Ketvirtoji ir penktoji idėjos

   Ketvirtąją ir penktąją idėjas jungia viena bendra gija – laisvalaikio vietų plėtra. Mūsų krašto jaunimas nori aikštelių, kurios būtų pritaikytos važinėtis riedlentėmis ir riedučiais. Manome, kad prasminga įsiklausyti į jaunų žmonių poreikius. Taip pat būtų prasminga, kad greta aikštelių riedučiams atsirastų ir sporto bei laisvalaikio centras „Dubysa“. Šio centro įsteigimas sulaukė didelio darbo grupės narių dėmesio ir vainikavo konkursą „Idėjos Raseinių 2030“.

Dėkojame dalyviams

   Raseinių rajono savivaldybę pasiekė net 96 –ios idėjos, kurių autoriai nusipelnė pagarbos ir padėkos. Jūsų rūpestis mūsų kraštu yra viena gražiausių dovanų, kurias galite dovanoti Raseiniams, tad dėkojame už aktyvų dalyvavimą. Jeigu Jūsų idėja nepateko tarp šio penketuko, nenusivilkite, nes vieną dieną jos gali tapti realybe. 


2019-11-21

   Raseinių rajono savivaldybės meras 2019 m. lapkričio 21 d. potvarkiu Nr. M-203 sudarė Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo socialinių ekonominių partnerių darbo grupę.

2019-10-30
    Suderintas galutinis Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo regimo grafikas. Plėtros planas turi būti parengtas iki 2020 m. lapkričio 30 d. 

2019-10-30
    Paskebtas konkursas „Idėjos Raseinių kraštui 2030”. Konkurso tikslas - vadovaujantis atvirumo ir partnerystės principais, paskatinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojus ir Raseinių kraštui neabejingus piliečius aktyviai dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės 2021 – 2030 metų plėtros strateginio plano rengimo procese, pateikiant idėjas, reikalingas sėkmingai Raseinių rajono savivaldybės ateičiai. Kad Raseinių krašte būtų gera, patogu ir saugu gyventi

2019-10-30

   Paskelbtas konkursas „Idėjos Raseinių kraštui 2030“.

 

 


2019-10-23

    Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo etapai ir planuojamos veiklos pristatytos seniūnų sueigoje. Taip pat pakviesta teikti pasiūlymus dėl socialinių ekonominių partnerių darbo grupių sudarymo.   
 
2019-10-15
   
Įvyko pirmasis Strateginio planavimo komisijos ir Strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės bendras įvadinis posėdis, pradedant Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo procesą.  

2019-09-25

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-959 sudaryta Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano regimo darbo grupė.  Darbo grupės vadovas – Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla. 
 
2019-09-02
    Raseinių rajono savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 2 d. potvarkiu Nr. M-162sudaryta Strateginio planavimo komisija Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo priežiūrai ir pasiūlymų teikimui (toliau – Strateginio planavimo komisija). Komisijos pirmininkas – Savivaldybės meras Andrius Bautronis.


2019-06-20

    Raseinių rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 20 d. priėmė sprendimą Nr.TS-190 „Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimui”. 

 

 


Informacija atnaujinta: 2021-01-06 00:03:13
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.