Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. rugsėjo 18 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Teisės aktų projektai

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PAIEŠKA

 POSĖDŽIO TRANSLIACIJA 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 30-ojo

posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. sausio 28 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

 

 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2020 m. ataskaita (informacija apie Raseinių miesto tikslinės teritorijos veiksmų vykdymo eigą)

Viktorija Jociūtė

 2.

TP-10 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“

Viktorija Jociūtė

 3.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 4.

TP-1 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Liudas Kavaliauskas

 5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 6.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 7.

TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 8.

TP-3 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

 9.

TP-4 Dėl nevyriausybinių organizacijų  projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-5 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

11. 

TP-8 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 12.

TP-9 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Kartu mes stiprūs!“ finansavimo

 Jonas Tamošaitis

 13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 14.

TP-16 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

 15.

TP-17 Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida

Aleksandra Liutko

 16.

TP-18 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ 2020–2023 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

Romualdas Morkevičius

 17.

TP-14 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimo

Kęstutis Užemeckas

 18.

TP-12 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

 19.

TP-15 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės  teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 29-ojo

posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2020 m. gruodžio 28 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos 2020 m. įgyvendinimo ataskaita.

Mantas Kuraitis

 2.

TP-399 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 3.

TP-402 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 4.

TP-389 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo

Romualdas Morkevičius

 5.

TP-400 Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

Romualdas Morkevičius

6.

TP-377 Dėl Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 7.

TP-380 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 8.

TP-381 Dėl projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2022-2024 metų programą, sąrašo patvirtinimo

Viktorija Jociūtė

 9.

TP-379 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Loreta Laugalienė

 10.

TP-383 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi minimalių metinių normų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 11.

TP-382 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 12.

TP-398 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su aktyvios reabilitacijos asociacija „Judėkime kartu“

Loreta Laugalienė

 13.

TP-384 Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Užkalnių filialo veiklos nutraukimo

Judita Radavičienė

 14.

TP-385 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

15. 

TP-388 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

16.

TP-378 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Steponkaimis“

Robertas Pareigis

 17.

TP-386 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 ,,Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 18.

TP-392 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 19.

TP-387 Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo

Rima Kedavičienė

 20.

TP-390 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

21. 

TP-391 Dėl Lietuvos kultūros tarybai teikiamo projekto ,,Nulaužti Viduklę. Idėjų maratonas projektuojant mažo miesto ateities perspektyvas“ finansavimo

Modesta Lukoševičienė

 22.

TP-393 Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 23.

TP-394 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Violeta Užringienė

 24.

TP-395 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. TS-152 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

 25.

TP-396 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-259 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

 26.

TP-397 Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 27.

TP-401 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 


 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 28-ojo

posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2020 m. lapkričio 26 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto numeris ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-362 Dėl pritarimo dalyvavimui sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamame sporto projekte Nr. SRF-FAV-2020-1-0307 „Judėsiu – sau padėsiu“

Danutė Vizbarienė

2.

TP-363 Dėl Raseinių rajono kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Silvija Čižaitė-Rudokienė

3.

TP-354 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimo TS-216 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Sirvidienė

4.

TP-358 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų maitinimo išlaidų ir išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

5.

TP-359 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

Loreta Laugalienė

6.

TP-364 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

7.

TP-365 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

8.

TP-335 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos kainos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

9.

TP-336 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių socialinių paslaugų centre

Loreta Laugalienė

10.

TP-337 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose  paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

11.

TP-357 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

12.

TP-371 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Akvilė Juškienė

13.

TP-344 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-139 ,,Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti“ pripažinimo netekusiu galios

Vaida Raginskė

14.

TP-373 Dėl pritarimo projektui „Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra Raseinių rajone 2021 metais“

Vaida Tunaitienė

15.

TP-338 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB "Agvika"

Dalia Andriulienė

16.

TP-339 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo ŽŪK "Agroaves group"

Dalia Andriulienė

17.

TP-340 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB "Raseinių autobusų parkas"

Dalia Andriulienė

18.

TP-341 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB "Camira Fabrics"

Dalia Andriulienė

19.

TP-342 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB "Raseinių žuvininkystė"

Dalia Andriulienė

20.

TP-369 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

21.

TP-334 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Ariogalos bendruomenė““ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

22.

TP-345 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-355 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

24.

TP-346 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui

Rūtenė Žemkauskienė

25.

TP-347 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui

Rūtenė Žemkauskienė

26.

TP-348 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centrui

Rūtenė Žemkauskienė

27.

TP-349 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai

Rūtenė Žemkauskienė

28.

TP-350 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai

Rūtenė Žemkauskienė

29.

TP-351 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių ligoninei

Rūtenė Žemkauskienė

30.

TP-352 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių ligoninei

Rūtenė Žemkauskienė

31.

TP-353 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

32.

TP-356 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui

Rūtenė Žemkauskienė

33.

TP-360 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“

Rūtenė Žemkauskienė

34.

TP-367 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

35.

TP-368 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“                                                                                                                                             

Rūtenė Žemkauskienė

36.

TP-361 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

37.

TP-343 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

38.

TP-366 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

39.

TP-370 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

40.

TP-372 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. TS-150 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių mieste“ panaikinimo

Violeta Mielinienė

  


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 27-ojo

posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2020 m. spalio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-306 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo

Rimanta Baublienė

2.

TP-314 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr.TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

3.

TP-309 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“

Asta Pagarauskaitė

4.

TP-319 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo 2019 – 2023 m. tarybos įgaliojimų laikui“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

5

TP-323 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

6.

TP-310 Dėl leidimo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

7.

TP-311 Dėl leidimo Raseinių socialinių paslaugų centrui pirkti transporto priemones

Dalia Andriulienė

8.

TP-325 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-239 "Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

9.

TP-307 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

10.

TP-308 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį Všį Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui

Robertas Pareigis

11.

TP-318 Dėl maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atleidimo nuo nuomos mokesčio

Robertas Pareigis

12.

TP-321 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Paupio kaimų bendruomenei

Robertas Pareigis

13.

TP-327 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

14.

TP-312 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

15.

TP-313 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

16.

TP-315 Dėl delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją

Rima Kedavičienė

17.

TP-316 Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo

Rima Kedavičienė

18.

TP-317 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginį plėtros plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

19.

TP-320 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo TS-86 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Sirvidienė

20.

TP-324 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Lina Vaitiekienė

21.

TP-326 Dėl sutarties pakeitimo

Lina Čėsnienė

 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 26-ojo

posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2020 m. rugsėjo 24 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-280 Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu kaimų bendruomenei „Betygala“, ribų žemės plotui suformavimo

 Artūras Balčiauskas

2.

TP-291 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Loreta Laugalienė

3.

TP-292 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Loreta Laugalienė

4.

TP-277 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-377 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

5.

TP-283 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje patvirtinimo

 Danutė Vizbarienė

6.

TP-284 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

 Danutė Vizbarienė

7.

TP-285 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių specialiojoje mokykloje patvirtinimo

 Danutė Vizbarienė

8.

TP-286 Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatų patvirtinimo

 Danutė Vizbarienė

9.

TP-293 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Šaltinio progimnazijoje patvirtinimo

 Danutė Vizbarienė

10.

TP-287 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje patvirtinimo

 Jonas Tamošaitis

11.

TP-289 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje patvirtinimo

 Jonas Tamošaitis

12.

TP-295 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

13.

TP-281 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.TS-213 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ pripažinimo netekusiu galios

 Jurgita Žilytė-Mackevičienė

14.

TP-300 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

15.

TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 Indrė Antanaitienė

16.

TP-290 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo 2020 – 2021 metų šildymo sezonui

 Romualdas Morkevičius

17.

TP-282  Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

 Romualdas Morkevičius

18.

TP-294 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-274 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

19.

TP-303 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių vandenys“

Robertas Pareigis

20.

TP-296 Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo

Robertas Pareigis

21.

TP-297 Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo

Robertas Pareigis

22.

TP-298 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. (1.1) TS -306 „Dėl Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo ir pareigybių, kurioms gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Robertas Pareigis

23.

TP-302 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

24.

TP-299 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte

Loreta Sirvidienė

25.

TP-301 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės prieinamumo gerinimas Joniškio ir Raseinių rajonų savivaldybėse“

Viktorija Jociūtė

26.

TP-279 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

 Violeta Mielinienė

                               


 

 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 24-ojo

posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2020 m. rugpjūčio 18 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

EilNr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-275 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

Rūtenė Žemkauskienė

2.

TP-272 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žaiginio bendruomenei „Bitupis“

Rūtenė Žemkauskienė

3.

TP-243 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-244 Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo

Rūtenė Žemkauskienė

5.

TP-237 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-251 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

7.

TP-252 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

8.

TP-262 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Raseinių krizių centras“

Rūtenė Žemkauskienė

9.

TP-263 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų patalpų, skirtų maisto ruošimui, suteikimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-230 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių butų ūkis“

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Romualdas Morkevičius

12.

TP-227 Dėl žemės sklypo pripažinimo svarbiu kaimų bendruomenei „Dumšiškiai“ ir prašymo jį priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų

Armandas Mockus

13. 

TP-269 Dėl žemės sklypo dalies pirkimo visuomenės poreikiams

Armandas Mockus

14.

TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Armandas Mockus

15.

TP-236 Dėl gatvių ašinių linijų Šiluvos sen., Šiluvos mstl., pratęsimo, sutrumpinimo, geografinių charakteristikų pakeitimo

Armandas Mockus

16.

TP-229 Dėl Raseinių rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020-2022 metų programos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

17.

TP-238 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

18.

TP-240 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Akvilė Juškienė

19.

TP-231 Dėl 2009 m. birželio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. (1.1)TS-204 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“ pakeitimo

Gražina Račienė

20.

TP-232 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

21.

TP-233 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo AB „Lytagra

Dalia Andriulienė

22.

TP-234 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo AB „Lytagra“

Dalia Andriulienė

23.

TP-235 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „BSP Retail Properties I“

Dalia Andriulienė

24.

TP-239 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „BSP Retail Properties I“

Dalia Andriulienė

25.

TP-253 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo

Dalia Andriulienė

26.

TP-254 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Andriulienė

27. 

TP-266 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

28.

TP-242 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

29.

TP-248 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

30.

TP-245 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

31.

TP-246 Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

32.

TP-250 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje nustatymo

Modesta Lukoševičienė

33.

TP-256 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

34.

TP-257 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

35.

TP-258 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

36.

TP-259 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus  gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

37.

TP-261 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

38. 

TP-270 Dėl Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų apdovanojimų už brandos egzaminų rezultatus nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

39.

TP-267 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte

Modesta Lukoševičienė

40.

TP-255 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Aida Šmuilienė

41.

TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Raseinių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo

Valdemara Kuktienė

42.

TP-265 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kelmės rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėmis

Judita Radavičienė

43. 

TP-271 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos  taisyklių patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

44. 

TP-273 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Vaida Tunaitienė

45.

TP-260 Dėl visuomeninės organizacijos Raseinių rajono jaunimo reikalų tarybos likvidavimo

Vaida Tunaitienė

46.

TP-274 Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo

Aleksandra Liutko

47. 

TP-268 Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo

Violeta Mielinienė

48.

TP-247 Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu

Violeta Mielinienė

 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 23-ojo

posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2020 m. birželio 18 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Sutarties pasirašymas

 

2.

TP-193 Dėl Raseinių krašto istorijos muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo

Silvija Čižaitė-Rudokienė

3.

TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Raseinių rajono kultūros centre, pareigybių skaičiaus  patvirtinimo

Silvija Čižaitė-Rudokienė

4.

TP-217 Dėl Raseinių rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Silvija Čižaitė-Rudokienė

5.

TP-186 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

6.

TP-195 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

7.

TP-196 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Šaltinio progimnazijoje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

8.

TP-225 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

9.

TP-188 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

10.

TP-189 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių kūno kultūros ir sporto centre, patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

11.

TP-190 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

12.

TP-203 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, juos parengusių trenerių, mokytojų ir sporto komandų vadovų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

13.

TP-220 Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

14.

TP-202 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

15.

TP-194 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

16.

TP-197 Dėl priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Modesta Lukoševičienė

17.

TP-187 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. TS-181 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

18.

TP-221 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Valdas Butrimas

19.

TP-191 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

20.

TP-192 Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

21.

TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

22.

TP-198 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-199 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus atleidimo iš pareigų

Vaida Baltrušienė Baltrušaitienė

24.

TP-204 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Vaida Tunaitienė

25.

TP-205 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl pritarimo projektui „Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas“ pakeitimo

Viktorija Jociūtė

26.

TP-206 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

27.

TP-207 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

28.

TP-208 Dėl socialinio būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

29.

TP-209 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

30.

TP-210 Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenei, ribų žemės plotui suformavimo

Artūras Balčiauskas

31.

TP-211 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

32.

TP-212 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

33.

TP-213 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-353 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

34.

TP-214 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

35.

TP-215 Dėl apgyvendinimo krizių centruose paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

36.

TP-218 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

37.

TP-219 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių butų ūkis“ pakeitimo

Romualdas Morkevičius

38.

TP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Albinas Stakauskas

39.

TP-223 Dėl dalininko įnašo didinimo ir partnerystės (jungtinės veiklos) sutarties pakeitimo

Aleksandra Liutko

40.

TP-224 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 22-ojo

posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2020 m. birželio 4 d. 10.00 val., 

   DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-171 Dėl naujų gatvių pavadinimų Girkalnio sen., Dvareliškių k. suteikimo ir gatvės Girkalnio mstl. sutrumpinimo

Artūras Balčiauskas

2.

TP-175 Dėl Raseinių rajonui nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" dalyvaujančioms mokykloms

Asta Pagarauskaitė

3.

TP-154 Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

4.

TP-155 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

5.

TP-156 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dalia Andriulienė

6.

TP-178 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

7.

TP-179 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį  UAB "Raseinių butų ūkis"

Robertas Pareigis

8.

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

9.

TP-177 Dėl maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atleidimo nuo nuomos mokesčio

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-180 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-181 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Ariogalos gimnazijos

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-183 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-184 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių r. Šiluvos gimnazijos

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-185 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimų bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

15.

TP-182 Dėl Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo

Armandas Mockus

 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 21-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės 21 d. 10.00 val.,
 DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

1.

TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai

Andrius Bautronis

2.

TP-142 Dėl buvusios naftos bazės, esančio Raseinių r. sav., Virgainių k., Pramonės g., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programos 2020-2024 m. patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

3.

TP-152 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-66 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

4.

TP-150 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

5.

TP-161 Dėl Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

Armandas Mockus

6.

TP-143 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Artūras Balčiauskas

7.

TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

8.

TP-151 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu

Loreta Laugalienė

9.

TP-159 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-144 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje patvirtinimo

Judita Radavičienė

11.

TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

12.

TP-158 Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2020 metų vasarą

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-160 Dėl Raseinių r. Nemakščių darželio reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

14.

TP-162 Dėl Raseinių r. Viduklės darželio reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

15.

TP-145 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

16.

TP-148 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

17.

TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano vizijos ir prioritetų patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

18.

TP-154 Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

19.

TP-155 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

20.

TP-156 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dalia Andriulienė

21.

TP-164 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių mieste

Robertas Pareigis

22.

TP-165 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Ariogalos mieste

Robertas Pareigis

23.

TP-153 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Aleksandra Liutko

24.

TP-167 Dėl objektų, finansuojamų pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, sąrašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 20-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ 
  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-82 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų  ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

2.

TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

3.

TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Loreta Sirvidienė

4.

TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai

Loreta Laugalienė

5.

TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

6.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Audronė Lukauskienė

7.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

8.

TP-110 Dėl pritarimo UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 2019 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

9.

TP-114 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklais" 2019 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

10.

TP-117 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2019 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

11.

TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-372 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

12.

TP-97 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

13.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

14.

TP-132 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

15.

TP-134 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru

Armandas Mockus

16.

TP-139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

17.

TP-135 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

18.

TP-136 Dėl VšĮ Raseinių ligoninė 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

19.

TP-137 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

20.

TP-138 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

21.

TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

22.

TP-141 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

23.

TP-133 Raseinių rajono savivaldybės  2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 


 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 19-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 16 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-84 Dėl pritarimo SĮ „Raseinių butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai

Alfredas Brauklys

2.

TP-111 Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių butų ūkis“

Robertas Pareigis

3.

TP-85 Dėl Pritarimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Rasa Šebelskienė

4.

TP-86 Dėl pritarimo Raseinių pagalbos šeimai namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Ina Norkevičienė

5.

TP-88 Dėl pritarimo Raseinių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Arvydas Spurga

6.

TP-102 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui

Judita Radavičienė

7.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

8.

TP- 128 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

9.

TP-129 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-130 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Loreta Laugalienė

11.

TP-131 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 


 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 18-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 9 d. 10.00 val.,
 DARBOTVARKĖ  

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-70 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn“

Robertas Pareigis

2.

TP-94 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Robertas Pareigis

3.

TP-69 „Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo, gatvės pratęsimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

4.

TP-72 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „"Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Loreta Sirvidienė

5.

TP-77 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo“

Armandas Mockus

6.

TP-78 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lina Čėsnienė

7.

TP-80 „Dėl 2020 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

8.

TP-81 „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

9.

TP-103 „Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Nemakščių darželį, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos“

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-104 „Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos struktūros pertvarkos“

Modesta Lukoševičienė

11.

TP-105 „Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Viduklės darželį, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos“

Modesta Lukoševičienė

12.

TP-107 „Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos“

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-108 „Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos struktūros pertvarkos“

Modesta Lukoševičienė

14.

TP-113 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas““

Aleksandra Liutko

15.

TP-118 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-310 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

16.

TP-120 „Dėl nuomos konkurso organizavimo Raseinių m. prekyvietės operatoriaus parinkimui“

Viktorija Jociūtė

  


 
 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 17-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 8 d. 10.00 val.,
 DARBOTVARKĖ   

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-92 „Dėl Raseinių rajono Savivaldybės ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties Nr. SR-108 pakeitimo

Armandas Mockus

2.

TP-95 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“

Robertas Pareigis

3.

TP-99 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Indrė Antanaitienė

4.

TP-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Modesta Lukoševičienė

5.

TP-76 „Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo“

Modesta Lukoševičienė

6.

TP-109 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

7.

TP-112 „Dėl drausminės nuobaudos taikymo Raseinių meno mokyklos direktoriui“

Valdemara Kuktienė

8.

TP-74 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

9.

TP-100 „Dėl 2020 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Loreta Laugalienė

10.

TP-79 Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu

Robertas Pareigis

11.

TP-122 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

12.

TP-123 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-143 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Indrė Antanaitienė

13.

TP-96 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“

Valmantas Bentnorius

  


 
 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 17-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje 2020 m. kovo 26 d. 10.00 val., 
 DARBOTVARKĖ  

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1..

TP-85 Dėl Pritarimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Rasa Šebelskienė

2.

TP-86 Dėl pritarimo Raseinių pagalbos šeimai namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Ina Norkevičienė

3.

TP-88 Dėl pritarimo Raseinių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Arvydas Spurga

4.

TP-69 Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo, gatvės pratęsimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

5.

TP-77 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

6.

TP-72 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „"Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Sirvidienė

7.

TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Loreta Sirvidienė

8.

TP-74 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

9.

TP-75 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms

Judita Radavičienė

10.

TP-102 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui

Judita Radavičienė

11.

TP-78 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Čėsnienė

12.

TP-79 Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu

Robertas Pareigis

13.

TP-80 Dėl 2020 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

14.

TP-81 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

15.

TP-87 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

16.

TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai

Loreta Laugalienė

17.

TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

18.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Audronė Lukauskienė

19.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

20.

TP-103 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Nemakščių darželį, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos

Modesta Lukoševičienė

21.

TP-104 Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos struktūros pertvarkos

Modesta Lukoševičienė

22.

TP-105 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Viduklės darželį, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos

Modesta Lukoševičienė

23.

TP-107 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos

Modesta Lukoševičienė

24.

TP-108 Dėl Raseinių r. Ariogalos struktūros pertvarkos

Modesta Lukoševičienė

25.

TP-109 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

26.

TP-110 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2019 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

27.

TP-113 Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas

Aleksandra Liutko

28.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

29.

TP-114 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklais“ 2019 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

30.

TP-116 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai 

Vaidas Kuzmarskis

 


 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 16-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje 2020 m. kovo 23 d. 14.00 val.,

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-100 „Dėl 2020 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

2.

TP-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

3.

TP-71 „Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2020 metų vasarą

Modesta Lukoševičienė

4.

TP-76 „Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo

Modesta Lukoševičienė

5.

TP-70 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

6.

TP-94 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

7.

TP-95 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

8.

TP-97 „Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

9.

TP-111 „Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių butų ūkis““

Robertas Pareigis

10.

TP-96 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo

Valmantas Bentnorius

11.

TP-73 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

12.

TP-82 „Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų  ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

13.

TP-98 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

14.

TP-99 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

15.

TP-84 „Dėl pritarimo SĮ „Raseinių butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaita

Alfredas Brauklys

16.

TP-91 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo

Vaidas Kuzmarskis

17.

TP-92 „Dėl Raseinių rajono Savivaldybės ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties Nr. SR-108 pakeitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

18.

TP-106 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

19.

TP-112 „Dėl Raseinių meno mokyklos direktorei drausminės nuobaudos taikymo

Valdemara Kuktienė

 

 


Informacija atnaujinta: 2021-01-28 10:45:57
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.