Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas

      Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano priedų lentelės buvo patikslintos Savivaldybės tarybos sprendimais: 2010-12-16 Nr. (1.1)TS-374 ir  2010-12-29 Nr. (1.1)TS-412:

      Programų Nr.09 ir Nr.11 lėšų suvestinės
      Programų Nr.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08, 10, 12 lėšų suvestinės

      Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.(1.1.)TS-97:

 

      Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano aprašymas;

      Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano programų lėšų suvestinė, patikslinta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr.(1.1.)TS-263.

      Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano programų lėšų suvestinė. 
     
Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano projekto svarstymas:


     
2010 m. sausio 21 – 29 dienomis vyko Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano programų projektų (toliau – programų projektai) svarstymas Nuolatinėje strateginio planavimo darbo grupėje, į kurią Savivaldybės mero 2010 m. sausio 18 d. potvarkiu Nr. (2.6)M-12 buvo deleguoti Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai. Programų projektai vertinti vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano (toliau - strateginis veiklos planas) programų priemonių atrankos ir vertinimo organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (5.3)A1-27 .

 

      Programų projektų svarstymo posėdžiai vyko pagal programų svarstymo posėdžių grafiką  iki 2010 m. sausio 29 d. Svarstymo procesą koordinavo Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, tel. (8 428)79 596, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt.

       Raseinių rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas (toliau – veiklos planas), kurio pagrindu bus formuojamas ir 2010 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas buvo ruošiamas vadovaujantis 2009-03-02 administracijos direktoriaus įsakymu Nr.(5.3)A1-149 patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu, atsižvelgiant į 2009-06-29 įsakymą Nr. (5.3)A1-465 „Dėl maksimalaus finansavimo 2010-2012 metų Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programoms patvirtinimo“.

 

      Savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr.(1.1)TS-342 buvo patvirtintas programų, kurių pagrindu rengiamas veiklos planas ir 2010 m. Savivaldybės biudžetas, sąrašas: 


Programos kodas

Programos pavadinimas

Programos koordinatorius

01

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa

Biudžeto skyriaus vedėja

Aldona Krivickienė
aldona.krivickiene@raseiniai.lt , tel. (8 428) 79 562

02

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas
Artūras Milašauskas
arturas.milasauskas@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 590

03

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
Angelė Palekienė
angele.palekiene@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 580

04

Kūno kultūros ir sporto programa

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas
Artūras Milašauskas
arturas.milasauskas@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 590

05

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas
Artūras Milašauskas
arturas.milasauskas@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 590

06

Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Kristina Krikštanaitė
kristina.krikstanaite@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 574

07

Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa

Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Robertas Pareigis
robertas.pareigis@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 601

08

Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Kristina Krikštanaitė
kristina.krikstanaite@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 574

09

Kaimo plėtros programa

Kaimo reikalų skyriaus vedėjas
Arvydas Žukauskas
arvydas.zukauskas@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 584

10

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa

Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Robertas Pareigis
robertas.pareigis@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 601

11

2009-2011 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa

Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Indrė Antanaitienė
indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 596

12

Aplinkos apsaugos programa

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Kristina Krikštanaitė
kristina.krikstanaite@raseiniai.lt, tel.  (8 428) 79 574

 

      Su 2009 m. parengtais veiklos plano programų pirminiais projektais, kuriuose pateikiamos planuojamos vykdyti priemonės ir lėšų suvestinė, galima susipažinti čia.

 

      Norint pateikti pasiūlymus, dėl priemonių įtraukimo į programas, prašome užpildyti Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių, siūlomų įtraukti į Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programas, aprašymo formą. Rengiant 2010-2012 m. veiklos planą iki 2009 m. gruodžio 30 d. buvo kviečiama pateikti pasiūlymus raštu atitinkamos programos, į kurią siūloma įtraukti priemonę, koordinatoriui.

 

     Dėl ribotų Savivaldybės finansinių galimybių sunkmečio laikotarpiu, bus įgyvendinamos tik būtinos priemonės Savivaldybės funkcijų vykdymo užtikrinimui, tęstinės, bendrai finansuojamos ES lėšomis bei priemonės, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti atskiri Savivaldybės tarybos sprendimai ir kurios atitinka Savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. (1.1)TS-362.

 

      Strateginio veiklos plano rengimo veiklų grafikas.


Informacija atnaujinta: 2011-04-13 12:03:40
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.