Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 

 
  

 
 
Administracinės paslaugos
 
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas
 
 

 

 
LIETUVOS PASLAUGŲ KATALOGAS
Čia galite prisijungti prie įvairių elektroninių paslaugų sistemų.
 
 
 
Kas yra paslaugų katalogas?
   Administracinių ir viešųjų paslaugų katalogas (toliau - Paslaugų katalogas) - tai įrankis, leidžiantis Lietuvos gyventojams, verslo subjektams, viešojo sektoriaus institucijoms ir užsieniečiams vienoje vietoje lengvai gauti informaciją apie visas Lietuvos viešojo administravimo institucijų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas.
 
Kodėl reikia Paslaugų katalogo?
   Kitaip nei užsienio šalyse, nei vienas iš šiuo metu Lietuvoje esančių paslaugų katalogų neapima visų paslaugų: katalogai yra skirti tik vienai konkrečiai siaurai paslaugų sričiai (pvz., paslaugos verslui), ar paslaugoms, teikiamoms tik vienu būdu/kanalu (pvz., el. paslaugoms). Dėl šios priežasties iki šiol Lietuvos paslaugų gavėjams, t.y. gyventojams, verslui ir kt., nėra sudaryta galimybė vienoje vietoje rasti aktualią informaciją apie visas paslaugas, jis priverstas naviguoti tarp skirtingų portalų ir informacijos šaltinių.
 
Kodėl jums naudinga naudotis paslaugų katalogu?
 • Paslaugų kataloge nurodyti visų šalies viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų sąrašai bei detalūs jų aprašymai;
 • Paslaugų katalogas vienoje vietoje suteikia informaciją apie viešojo administravimo institucijų teikiams paslaugas su mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis;
 • Paslaugų katalogasprisideda prie valstybės viešojo administravimo efektyvumo ir valstybės išlaidų taupymo.
 
   Paslaugų katalogo portale pateikiamas Lietuvos paslaugų sąrašas, detalūs paslaugų aprašymai, patogi paieška pagal pasirinktus kriterijus ir draugiška vartotojui aplinka.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS
 


 

BIUDŽETO IR FINANSŲ ANALIZĖS SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS
 1. Konsultacijų teikimas Raseinių rajono teritorijoje veikiančioms įmonėms, įstaigų, organizacijų darbuotojams ir kitiems asmenims valstybinės kalbos viešojo vartojimo klausimais
 2. Asmenų prašymų priėmimo susipažinti su Savivaldybės veiklos dokumentais
 3. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
 5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 6. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
 7. Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas
 8. Licencijų organizuoti mažąsias loterijas išdavimas
 9. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas
 10. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
 11. Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas
 12. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas
 13. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
 14. Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
 15. Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas
 16. Leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą išdavimas - NUO 2020-07-01 SAVIVALDYBĖ PASLAUGOS NETEIKIA. DĖL PASLAUGOS GALITE KREIPTIS Į LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ.
 17. Leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimas - NUO 2020-07-01 SAVIVALDYBĖ PASLAUGOS NETEIKIA. DĖL PASLAUGOS GALITE KREIPTIS Į LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ.
    

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Laidojimo pašalpos skyrimas
 2. Socialinės pašalpos skyrimas
 3. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
 4. Išmokos vaikui skyrimas
 5. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
 6. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
 7. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
 8. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
 9. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
 10. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas
 11. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas
 12. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas
 13. Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas
 14. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas
 15. Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas
 16. Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas
 17. Antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms, pagimdžiusioms, įvaikinusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų, skyrimas
 18. Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms teikimas
 19. Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti skyrimas
 20. Dienos socialinės globos teikimas
 21. Ilgalaikės socialinės globos teikimas
 22. Trumpalaikės socialinės globos teikimas
 23. Pagalbos į namus teikimas
 24. Vienkartinės, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų ekstremalių įvykių pašalpos skyrimas
 25. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos teikimas
 26. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliajam teikimas
 27. Formos E001, E401, E411, susijusios su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse pildymas
 28. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikimas
 29. Pareiškimų dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, globos ir rūpybos nustatymo rengimas
 30. Pareiškimo dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikimas
   

STRATEGINIO PLANAVIMO IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UGDYMO SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
 2. Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimas
 3. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos
 4. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas


TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Gimimo registravimas
 2. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita
 3. Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
 4. Įvaikinimo registravimas
 5. Prašymo įregistruoti santuoką priėmimo ir santuokos registravimas
 6. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaita
 7. Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita
 8. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
 9. Santuokos nutraukimo registravimas
 10. Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų įtraukimas į apskaitą
 11. Asmens mirties registravimas
 12. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaita
 13. Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas, atkūrimas ir anuliavimas
 14. Civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos išdavimas
 15. Asmens vardo ir pavardės keitimas
 16. Pirminės teisinės pagalbos teikimas
    

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
  

 

KITOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

 


VIDEO MEDŽIAGA

  
 

Savo nuomonę apie paslaugų kokybę galite pareikšti el. paštu daiva.daugeliene@raseiniai.lt

 

 

  

 

 


Informacija atnaujinta: 2021-04-19 15:01:24
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.