Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 24 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Apie tarnybą


Raseinių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188668420

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS UŽDUOTYS

   Raseinių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse.

   Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos atliekamus auditus sudaro ne tik finansinės ir veiklos informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet ir galimų pažeidimų, klaidų prevencija.

Tarnybos veiklos kryptys:

• Finansinis (teisėtumo) auditas

• Veiklos auditas

• Išvados tarybai

• Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas

• Bendradarbiavimas

   Finansinis (teisėtumo) auditas. Finansinio (teisėtumo) audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą arba yra parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Auditoriai, atlikę finansinį (teisėtumo) auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumą ir teisingumą.

   Veiklos auditas. Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Veiklos audito pagrindiniai uždaviniai yra nustatyti audituojamo subjekto problemines veiklos sritis, skatinti gerinti savo veiklos rezultatus. Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą (sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus). Atliekant veiklos auditus yra vadovaujamasi Valstybinio audito reikalavimais, bendraisiais veiklos audito principais, pateiktais Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI.

   Išvados tarybai. Tarnyba kiekvienais metais rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

   Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas. Tarnyba nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

   Bendradarbiavimas. Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su daugeliu institucijų, vadovaujasi tarnybinės pagalbos principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą. Tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, yra Savivaldybių kontrolierių asociacijos narė. Tarnyba konstruktyviai bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.

  

          Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai »»»

          Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą »»»
 

Darbo laikas:

I           8.00 - 17.00 val.
II–IV    8.00 - 17.00 val.
          8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

   Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Raseinių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas
 
   Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas 
 
   Duomenų apsaugos pareigūnė Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Asta Pratašienė, tel. (8 428) 79 584, el. paštas: asta.pratasiene@raseiniai.ltAudronė Lukauskienė

Kontrolierė
Tel. (8 428)  79 553
El. p. audrone.lukauskiene@raseiniai.lt
 
Gyvenimo aprašymas »»»
Funkcijos ir specialieji reikalavimai »»»
  

Lina Melėšienė
Vyriausioji specialistė
Tel. (8 428)  79 584
El. p. lina.melesiene@raseiniai.lt
 
Funkcijos ir specialieji reikalavimai »»»

 

Asta Pratašienė
Vyresnioji patarėja
Tel. (8 428)  79 584
El. p. asta.pratasiene@raseiniai.lt
 
Funkcijos ir specialieji reikalavimai »»»

 

 

 

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2019-10-28 13:03:03
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.