Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 24 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
2014–2020 m. ES investicijos

 

 

 

 

 

 


  

 

PROJEKTAI FINANSUOJAMI REGIONINĖS PLĖTROS IR SANGLAUDOS FONDŲ LĖŠOMIS
 

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos priemones planuojami įgyvendinti Raseinių r. sav. administracijos projektai
 

Projekto pavadinimas

 

Priemonės pavadinimas

 

Preliminari projekto vertė, Eur

Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių m., Žvyryno g., Žibuoklių g. ir Maironio g. dalyse

04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas ir plėtra“

141.288,00

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

1.885.249,00

Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas

05.3.2-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“

64.357,62

Pasandravio istorinio draustinio – poeto Maironio tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms

05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“

254.108,18

Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

318.071,64

Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“

247.039,84

Užterštos naftos bazės teritorijos Raseinių r. sav., Viduklės geležinkelio stoties teritorijoje, sutvarkymas

05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“

430.002,16

Raseinių m., V. Kudirkos g. rekonstravimas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

277.986,00

Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

272.822,00

Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

96.692,47

Raseinių m. Turgaus g. rekonstravimas, II etapas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

312.261,74

Raseinių m., Algirdo g. rekonstravimas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

303.768,69

Raseinių m., Žemaičių g. rekonstravimas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

311.823,00

Raseinių m., Aguonų g. rekonstravimas

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

133.639,68

Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams

07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“

1.018.133,39

Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos

4.931.633,00

Raseinių m. V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“

579.240,00

Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“

650.936,00

Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“

1.448.100,00

Socialinės priežiūros paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

420.924,68

Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

525.296,00

Raseinių rajono sveikatos įstaigų infrastruktūros gerinimas

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

599.684,00

Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas

08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

862.500,00

Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas

08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

882.353,00

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas

08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

271.605,00

Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

58.315,00

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje -darželyje)

09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“

442.295,00

Raseinių miesto bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Šaltinio progimnazijos)

09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

305.313,00

Neformalaus ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą

09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

293.582,35

Raseinių rajono Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“

375.000,00

Viešosios poilsio zonos įrengimas Norgėlų kaime

20KI-KK-17-1-02230 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

34.225,00

Gėluvos kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams

20KI-KK-17-1-02231 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

47.350,00

Viešosios erdvės Užkalnių kaime sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui ir sportui

20KI-KK-17-1-02232  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

51.960,00

Kalnujų miestelio viešosios erdvės atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

20KI-KK-17-1-02233  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

55.282,00

Girkalnio miestelio tvenkinio išvalymas ir poilsio zonos įrengimas

20KI-KK-17-1-02276  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

164.924,00

Betygalos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas

20KI-KK-17-1-02332  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

144.575,00

Poilsio zonos įrengimas prie Žaiginio tvenkinio

20KI-KK-17-1-02333  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

51.099,88

Butkiškės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams

20KI-KK-17-1-02334  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

33.625,00

Katauskių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams

20KI-KK-17-1-02335 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

37.359,00

Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio įrengimas

20KI-KK-17-1-02685 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

221.546,00

Berteškių kaimo bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams

20KI-KK-17-1-02694 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

40.552,50

Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių mieste, II etapas

04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas ir plėtra“

 122.500,00
„Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“ 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“  99.000,00
Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas 20KI-KK-17-1-02694 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" 121.000,00
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" 285.000,00
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" 460.675,00
Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas 20KI-KK-17-1-02694 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" 409.000,00
Kaulakių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams 20KI-KK-17-1-02694 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" 43 297,00

 

 

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2021-02-10 13:29:48
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.