Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. gruodžio 1 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Projektai

 

 


NAUJIENOS

 

Europos Sąjungos programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) „Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektai“ projektas „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ 

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Švietimo mainų paramos fondo direktorius 2020 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė dotacijos sutartį programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ įgyvendinimui. 

   2020 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Raseinių Šaltinio progimnazijos ir Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos vadovai pasirašė programos Erasmus+ projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ įgyvendinimo konsorciumo sutartį. 

   Projekto tikslas – plėtojant mokyklų partnerystę ir tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti patyriminio ugdymo patirtis, gerinančias rajono mokyklų mokinių pasiekimus. 

   Projekto uždaviniai: 

   1. Įgyti naujų organizacijos tobulinimo bei pokyčio valdymo kompetencijų dalyvaujant tarptautinėje projektinėje veikloje. 

   2. Kryptingai tobulinti rajono mokyklų mokytojų kompetencijas patyriminio ugdymo organizavimo srityje taikant STEAM mokymą, coding metodiką, mokymą per žaidimus bei projektinę veiklą.

   3. Dalyvaujant darbo stebėjimuose stiprinti mokytojų profesinį kapitalą, įgalinti rajono pedagoginę bendruomenę „Lyderių laikas 3“ projekte keliamo tikslo - sukurti patyriminio ugdymo modelį rajone - įgyvendinimui ir tvarumui užtikrinti. 

   Projektą parengė ir kartu su mokyklomis įgyvendins rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius. 

   Projektas skirtas rajono mokyklų mokytojų, vadovų bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms tobulinti kuriant ir įgyvendinant patyriminio ugdymo modelį rajono ugdymo įstaigose. 

   Projektą finansuoja Europos Sąjunga, jam skirta 35 994,00 eurų dotacija. 

   Projektas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. Projekto metu 21 dalyvis (mokyklų vadovai ir mokytojai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje bei darbo stebėjimuose Čekijoje, Serbijoje ir Portugalijoje. 

   Dalyvaujant kursuose ir darbo stebėjimuose bus stiprinamas mokytojų profesinis kapitalas, rajono pedagoginė bendruomenė bus įgalinta projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto keliamo tikslo - sukurti patyriminio ugdymo modelį rajone - įgyvendinimui ir tvarumui užtikrinti.   Š. m. vasario 5 d. Raseinių rajono visų švietimo įstaigų atstovai dalyvavo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vykusiame, projekto „Lyderių laiko 3“, mokyklų lyderystės iniciatyvų renginyje - „Patirtinis mokymas: iššūkiai, inovacijos, galimybės“. Užsiėmimus vedė lektorius iš Nidos - Norbertas Airošius, diplomuotas lyderystės konsultantas, informacinių technologijų mokytojas/ekspertas, bendrąsias kompetencijas tobulinęs įvairiose pasaulio šalyse vykusiuose kursuose ir seminaruose bei nuolat dalyvaujantis tarptautiniuose edukaciniuose projektuose. Lektorius kalbėjo apie patirtinį ugdymą, naujas edukacines erdves ir platesnį STEAM diegimą. Susirinkusieji diskutavo apie Raseinių r. savivaldybės pokyčio projekto temą, idėjas ir lūkesčius, patirtinio mokymo sampratą. 

  

    Lektorius pristatė tinklaveikos projektą, Klaipėdos patirtinio mokymo tinklą „Mano mokykla – visa Klaipėda“. Šis tinklas unikalus, vienijantis skirtingų tipų organizacijas, kurios dalijasi savo mokymo veiklomis, erdvėmis ir patirtimi. Partnerystės veikla susieja erdvių dalijimąsi (laboratorijų, sektorinių ugdymo centrų ir kt.) ir bendrų patirtinio ugdymo veiklų (pamokos, edukaciniai projektai, renginiai, šešėliavimo, savanorystės ir mentorystės veiklos) įgyvendinimą. Kalbėta ne tik apie šio mokymo tinklo elementus, tačiau taip pat pristatyti puikūs pavyzdžiai, bei aptarti mokyklų tinklaveikos sėkmės veiksniai.

   Aptarę įvairius tinklaveikos aspektus, renginio dalyviai dirbo grupėse ir kūrė Raseinių rajono ugdymo įstaigų, verslo organizacijų bei valstybinių įstaigų tinklaveikos modelius. Juos pristatė ir aptarė bei akcentavo, jog patirtinio mokymo tinklo veiklos sėkmė įmanoma tik tada, kai įstaigas bei organizacijas sieja glaudus bendradarbiavimas ir bendras tikslas - ugdyti sąmoningą jauną žmogų, kuris patirtinio mokymo metu, patirtį susiedamas su žiniomis, įgytų kuo daugiau įgūdžių, reikalingų jo ateičiai.

   Kita renginio dalis buvo skirta įvairių naujų edukacinių erdvių idėjoms bei jų įgyvendinimo perspektyvų aptarimui. Dirbdami grupėse, švietimo įstaigų atstovai pristatė jau turimas erdves, diskutavo apie ugdymo įstaigų galimybes steigti daugiau edukacinių zonų, kūrė naujų edukacinių erdvių projektus bei idėjas.

   Renginys paskatino visus tobulėti, bendradarbiauti, kurti idėjas bei veiklas, siekti naujovių bei inovatyviai panaudoti turimas žinias ir patirtis. Patirtinis mokymas(is) – tai mokymo(si)strategija, kai pagrindinis mokymo(si) šaltinis - patirtis. Besimokantieji gilina savo žinias, įgauna tam tikrų įgūdžių, ugdo gebėjimus ir vertybes, mokydamiesi iš savo, o kartais, ir kitų patirties. Patirtinis mokymasis yra naudingas tuo, jog mokymąsi paverčia prasmingu ir įdomiu. 

 

Regina Užumeckienė, Šiluvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymuiProjektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

   Raseinių  rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2016 m. lapkričio 14 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2014–2020 metų Europos  sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

   Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

   Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projekte dalyvauja Raseinių  rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos:

Ariogalos gimnazija
Betygalos Maironio gimnazija

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Šiluvos gimnazija

Girkalnio pagrindinė m-kla

Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras

Raseinių Šaltinio progimnazija

Raseinių  Viktoro Petkaus pagrindinė  m-kla
Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras

   Projekto įgyvendinimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė: 28 mėn.

 

 


Informacija atnaujinta: 2020-11-03 12:40:19
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.