Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Raseinių rajono savivaldybės plėtros prioritetų suvestinė

GYVENTOJŲ PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PRIORITETŲ SUVESTINĖ
2008 M.
 

Siūlomi prioritetai

Apibūdinimas

Pastabos, pasiūlymai

Pastabas, pasiūlymus pateikusių įstaigų, organizacijų skaičius

Individualius pasiūlymus pateikusių asmenų skaičius

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas

Prioritetas apima žinių visuomenės kūrimą, žmogiškųjų išteklių vystymą, valdymo tobulinimą

Pritariu, pasiūlymų neturiu

25

14

Prioritetas labai svarbus, vykdant kitus numatytus prioritetus bei veiklas

1

 

Svarbu nuolat ieškoti naujų viešojo administravimo sistemos ir produktyvumo didinimo būdų

1

 

Meras ir seniūnijų seniūnai turi būti tiesiogiai renkami rinkėjų, o ne skiriami laimėjus kokiai nors partijai

2

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma numatyti metodinės konsultacijų pagalbos teikimą jauniesiems rajono specialistams

1

 

Reikėtų aiškiai segmentuoti numatomų vystyti žmoniškųjų išteklių grupes

 

2

Tikslinti apibūdinime vartojamą „žinių visuomenės“ sąvoką, trūksta žinių apie vykdoma vietos savivaldos politiką.

 

2

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma įtraukti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą rengiant bendruomenių susirinkimus, mokymus

1

 

Iš viso:

31

18

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas

Prioritetas apima viešųjų paslaugų (švietimo, socialinių, sveikatos, kultūros, sporto, mokinių pavežėjimo ir kt.) vystymą, prieinamumo, ypač kaimo vietovėse, didinimą, saugumo užtikrinimą bei su tuo susijusios infrastruktūros plėtrą

Pritariu, pasiūlymų neturiu

19

15

Svarbiausias prioritetas, nuo saugumo užtikrinimo ir geresnės gyvenimo kokybės priklauso visa kita

5

1

Skirti dėmesį nusikalstamumo prevencijai, sudaryti vaikams ir jaunimui sąlygas mokytis menų, dalyvauti kultūros ir sporto renginiuose

2

 

Pritariu. Tai aktualiausia ir labiausiai apleista sritis

1

1

Efektyviai panaudoti nenaudojamas patalpas (reorganizavus mokyklas kaime)

1

 

Prioritetas svarbus, mažinant rajono centro ir nutolusių kaimų, vienkiemių gyventojų socialinę atskirtį. Viešųjų paslaugų plėtra užtikrintų darbo, mokslo vietų ir gyvenamosios aplinkos periferijoje pasiekiamumą tiek gyventojams, tiek turistams

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma mokyklų teritorijose įrengti stebėjimo kameras, mokytojams vykstantiems iš kaimo į miesto mokyklas kompensuoti kelionės išlaidas, o vaikams nepriklausomai nuo teritorinio pasiskirstymo kompensuoti 100% kelionės iš/į mokyklą išlaidas/

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma numatyti kaimo mokyklų, kultūros namų renovaciją, miesteliams iki 1000 gyv. - gydytojo paslaugas, miesteliams iki 500 gyv. - policijos pareigūnų paslaugas, sutvarkyti kelius

1

 

Didesnį dėmesį skirti keliams

2

 

 

 

Iš viso:

33

17

III. Piligriminio turizmo, verslo  ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas

Siekiama sudaryti palankias sąlygas verslo, piligriminio, kultūrinio turizmo ir pramonės plėtrai, gyventojų pajamų lygio kilimui

Pritariu, pasiūlymų neturiu

20

8

Išbraukti žodžius „ir pramonės“

 

1

Perkelti į prioriteto pavadinimo priekį žodžius „verslo ir pramonės plėtrai“

 

5

Skirti dėmesį verslumo didinimui kaimo teritorijose, remti smulkų verslą, siekiant įsteigti naujų darbo vietų jaunimui

2

 

 Svarbiausias prioritetas

4

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma numatyti aptarnavimo infrastruktūros plėtrą Šiluvos ir aplinkiniuose miesteliuose. Sutvarkyti Šiluvos seniūnijos kelius

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma kurti ekskursijų-gidų tarnybą. Leisti jais dirbti ir mokytojams

1

 

Tai sudarytų sąlygas kilti Raseinių kraštui

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma įtraukti ir Dubysos regioniniame parke esančias lankytinas vietas

1

 

Pritariame prioritetui, atsižvelgdami į priimtą rajono savivaldybės vizijos formuluotę. Siūlome įtraukti sveikos aplinkos žmogui puoselėjimą

1

 

Turime nuostabų objektą Šiluvą ir tai reikia išnaudoti, siūloma mažinti pajamų mokesčius verslui

 

1

 

 

Iš viso:

31

15

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

Prioritetas apima aplinkos apsaugą ir su ja susijusios inžinerinės infrastruktūros plėtrą (šilumos, vandens tiekimo, nuotekų, atliekų tvarkymą ir pan.)

Pritariu, pasiūlymų neturiu

18

8

Skirti dėmesį vandens, atliekų bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimui, vandens kokybės gerinimui

6

 

 Svarbiausias prioritetas, siūlome jį iškelti į pirmą eilę

1

8

Ypač svarbus prioritetas kaimo vietovėms

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma mieste ištirti mobiliojo ryšio  antenų poveikį žmogaus sveikatai, įsteigti specialisto, kuris rūpintųsi, konsultuotų dėl mokyklų aplinkos, apželdinimo, naujus šiukšlių konteinerius statyti ir prie miesto garažų, mokyklų

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma išspręsti Lyduvėnų k. nuotekų ir atliekų tvarkymą, kadangi Lyduvėnai turi didelį rekreacinį potencialą

1

 

Siūlome įtraukti sveikos aplinkos žmogui puoselėjimą

1

 

Pagal šį prioritetą formuojant priemones siūloma atkreipti dėmesį į vandens telkinius skirtus gaisrų gesinimui kaimo vietovėse

1

 

Būtina pasinaudoti ES lėšomis rajono gyventojų aprūpinimui sveikatos normas atitinkančiu geriamu vandeniu

1

 

 

 

Iš viso:

31

16Informacija atnaujinta: 2008-06-30 10:26:06
 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.