Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 

 
  

 
 
Asmens duomenų apsauga

   2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

   Pagrindinė Raseinių rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, yra užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

   Simona Balbierienė, el. p. simona.balbieriene@raseiniai.lt, tel. (8 428)  41 565.

   Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti duomenų valdytojo veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis - www.ada.lt.


Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

   Šiuo pranešimu informuojame apie asmens duomenų tvarkymą Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, juridinio asmens kodas 288740810, adresas V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai, (toliau – Administracija), kuri yra asmens duomenų valdytoja.

   Prašymo nagrinėjimo ir įgyvendinimo tikslu Administracija tvarko prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kitus asmens duomenis, kuriuos pateikia asmuo ir kuriuos tvarkyti Administraciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Teisės aktų nustatytais atvejais asmens duomenis Administracija gauna iš kitų valstybės institucijų ir jų valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų.  

   Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu – vykdant Administracijai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bei 6 straipsnio 1 dalies e punktu – vykdant Administracijai pavestas funkcijas, teikiant viešąsias paslaugas bei įgyvendinant suteiktus įgaliojimus. 

   Teisės aktų nustatytais atvejais Administracija teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Administracijos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms.

   Administracija gali pasitelkti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kuriems būtų teikiami asmens duomenys arba būtų sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. Minėti paslaugų teikėjai tvarkydami asmens duomenis veikia Administracijos vardu ir pagal jos nurodymus.   

   Dėl savo asmens duomenų Jūs turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 15-20 straipsniuose nustatyta apimtimi: 

  • Prašyti, kad Administracija leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
  • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. 

   Be to, papildomai informuojame, kad tuo atveju, kai Administracija tvarko asmens duomenis atlikdama užduotis viešojo intereso labui bei vykdydama jai pavestas funkcijas, turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

   Jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).  

   Galite bet kada gauti šios informacijos kopiją. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galite rasti interneto svetainės www.raseiniai.lt  skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūnę Simoną Balbierienę, tel. (8 428) 41 565, el. paštas simona.balbieriene@raseiniai.lt 

 

 

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2019-10-28 16:43:07
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.